Producto de la integración de las colecciones de los Museu de les Arts Decoratives, el Museu de Ceràmica, el Museu Tèxtil i d’Indumentària y el Gabinet de les Arts Gràfiques el Museu del Disseny de Barcelona integra el pasado, el presente y el futuro de las artes del objeto…